(Chinhphu.vn) - Tính đến thời điểm này, tổng số tiền đăng ký giải ngân từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng mới chỉ đạt gần 900 tỷ.
Theo Bộ Xây dựng, đến nay, các ngân hàng thương mại đã cam kết cho 619 khách hàng cá nhân vay từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, với số tiền là 203 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 590 khách hàng, với số tiền 142 tỷ đồng.

Nếu tính cả khách hàng là doanh nghiệp, số tiền đã đăng ký là 890 tỷ đồng. Dù chính sách, quy định khá rõ, nhưng kết quả giải ngân còn khiêm tốn so với nhu cầu là vì nhiều dự án vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chưa đủ điều kiện giải ngân.

Trong số danh sách 60 dự án Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước để vay vốn từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, phần lớn danh mục các dự án nhà ở xã hội vẫn chưa hoàn tất thủ tục xây dựng, hoặc chuyển đổi công năng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội để tiến hành khởi công.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, thời gian để hoàn tất các thủ tục này không thể tiến hành trong một sớm một chiều. Dó đó các ngân hàng cũng chưa thể giải ngân khi doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương cần đẩy nhanh việc xét duyệt và hoàn tất các thủ tục có liên quan cho doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai dự án nhà ở xã hội cho các đối tượng có đủ điều kiện.

Toàn Thắng