(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trang Minh Phúc (TP. Hồ Chí Minh) chuẩn bị nhập khẩu hàng hóa. Công ty hỏi, trong quá trình sử dụng, hàng bị hỏng, không thể sửa chữa trong nước thì có thể tạm xuất, tái nhập hàng đưa đi bảo hành, sửa chữa không? Công ty có thể xin giấy phép của Bộ Công Thương về việc này không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Việc tạm xuất, tái nhập hàng hóa để sửa chữa, bảo hành thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Riêng đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (quy định tại Mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP) thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Theo đó, thương nhân chỉ được tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa nếu hàng hóa còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu.

Thủ tục tạm xuất, tái nhập thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải có giấy phép tạm xuất, tái nhập của Bộ Công Thương.

Trong trường hợp hàng hóa của Công ty thuộc đối tượng phải xin giấy phép tạm xuất, tái nhập của Bộ Công Thương, hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Thanh Thủy