(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố Danh sách 14 cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, Cao đẳng nghề lên trình độ Cao đẳng và Đại học.  

Ảnh minh họa

Theo đó, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên được đào tạo Cao đẳng Nghề  liên thông lên Đại học với 08 ngành: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ điều kiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kế toán; Công nghệ may.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định đào tạo cao đẳng Nghề liên thông lên Đại học với 7 ngành.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, đào tạo cao đẳng Nghề liên thông lên Đại học với 5 ngành.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh có 6 ngành học được đào tạo liên thông từ Cao đẳng Nghề lên Đại học.

Trường Đại học Lao động xã hội có ngành Kế toán được đào tạo liên thông từ Cao đẳng Nghề lên Đại học

Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội có 5 ngành được đào tạo trung cấp nghề và Cao đẳng nghề liên thông lên Đại học.

Trường Đại học Sao đỏ cũng có 5 ngành được đào tạo từ cao đẳng nghề liên thông lên Đại học.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được đào tạo trung cấp nghề liên thông lên cao đẳng và từ cao đẳng nghề liên thông lên đại học 02 ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ thực phẩm.

Trường Đại học Trà Vinh có 9 ngành được đào tạo từ Trung cấp Nghề liên thông sang Cao đẳng.

Trường Đai học Duy Tân có 3 ngành được đào tạo từ Cao đẳng Nghề liên thông lên trình độ đại học.

Trường Đại học Hàng Hải được đào tạo từ Cao đẳng Nghề liên thông trình độ đại học đối với 4 ngành.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định Trường CĐ Thương mại và du lịch Thái Nguyên được đào tạo từ Cao đẳng Nghề liên thông sang Cao đẳng 02 ngành.

Trường Cao đẳng Viễn Đông có 3 ngành được đào tạo từ Trung cấp nghề liên thông lên Cao đẳng.

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 được đào tạo từ Trung cấp Nghề lên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, những cơ sở này được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, CĐ nghề lên trình độ CĐ và ĐH theo tinh thần Thông tư liên tịch số: 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Trường cao đẳng, trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học phải bảo đảm các điều kiện:

1. Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành trình độ cao đẳng, đại học đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có quyết định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học theo quy định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Có quyết định cho phép đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học của cấp có thẩm quyền.

Thanh Trúc