(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 12-21/3/2012).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện yêu cầu của Đảng Đoàn Quốc hội về việc chuẩn bị một số nội dung của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời chất vấn về "vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức Nhà nước, giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở".

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời chất vấn về "việc đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế".

Dự kiến phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tiến hành trong 1 ngày theo hình thức truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi và truyền hình trực tuyến để 63 Đoàn đại biểu Quốc hội theo dõi và chất vấn.

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 21/3/2012.

Một số Bộ trưởng chuẩn bị Đề án, Báo cáo

Cũng để chuẩn bị cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế theo đúng nội dung yêu cầu tại Công văn số 219-CV/ĐĐQH13 ngày 20/2/2012 của Đảng đoàn Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến và Chính phủ thảo luận trong tháng 3/2012 để hoàn thiện Đề án, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 7 trước khi trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ ba.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012-2020, trình Thường trực Chính phủ cho ý kiến trước khi gửi Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra; phối hợp với Ủy ban hoàn chỉnh báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Bộ Chính trị trước khi Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, gửi Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội thẩm tra.

Nam Khánh