(Chinhphu.vn) – Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 36 tập thể, cá nhân được các Bộ, ngành, địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động năm 2012.

Theo danh sách này có 7 tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 29 tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Việc góp ý của nhân dân có ý nghĩa quan trọng để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có thêm căn cứ trước khi đưa ra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Mời bạn đọc xem toàn văn danh sách và góp ý.

Trần Mạnh