(Chinhphu.vn) – Để được công nhận đạt chuẩn quốc gia, các trường trung học phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, tổ chức nhà trường,... Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các trường này đạt chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 12/4/2010.

Trường trung học đạt chuẩn quốc gia có nhiều nhất là 45 lớp - Ảnh minh họa

Cụ thể về tiêu chuẩn tổ chức nhà trường, trường trung học phải có đủ các khối lớp của cấp học; có nhiều nhất là 45 lớp, mỗi lớp có không quá 45 học sinh. Hàng năm, giải quyết được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học.

Tiêu chuẩn thứ 2 về cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên bao gồm Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên; có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu trường phải đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ HS bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%; HS xếp loại học lực giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên, loại yếu, kém không quá 5%; hạnh kiểm xếp loại loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên, xếp loại yếu không quá 2%; được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ trong năm học liền trước khi công nhận. Đây là tiêu chuẩn thứ 3 về chất lượng giáo dục.

Về cơ sở vật chất và thiết bị - tiêu chuẩn thứ 4, trường trung học phải đảm bảo các tiêu chí về khuôn viên nhà trường; có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học; có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học…

Tiêu chuẩn thứ 5 là nhà trường phải thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.

Thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận. Trong thời hạn này sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra công nhận lại theo quy định.

 Ngọc Hà
(Nguồn: Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT)