(Chinhphu.vn) - Tính đến trung tuần tháng 6, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục hải quan điện tử cho 154 doanh nghiệp, với tỉ lệ tờ khai thực hiện đạt 77% trên tổng số tờ khai phát sinh.

Ảnh minh họa

Cũng từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 100% Chi cục Hải quan trực thuộc, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử.

Phát huy những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tích cực vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Đồng thời, ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2012 (900 tỷ đồng); tiếp tục thực hiện các biện pháp thu đòi nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ xấu...

Hồng Nụ

Từ khóa: Hải quan điện tử , Hà Tĩnh