(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Hữu Khang (kinhldnt@...) hiện là nhân viên Công ty CP Đô thị hưởng lương hệ số 1,8. Từ ngày 1/10/2011 Công ty ông được áp dụng mức lương tối thiểu vùng III  là 1.550.000đ, nhưng do kinh doanh khó khăn nên Công ty trả lương cho ông là 1.494.000đ (1,8 x 830.000đ), thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Ông Khang muốn được biết, Công ty trả lương cho ông như vậy có đúng theo quy định không? Hay mức lương Công ty phải trả cho ông là 1,8 lần mức lương tối thiểu vùng (1,8 x 1.550.000đ)?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 22/8/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động.

Mức lương tối thiểu vùng

Tại Điều 2 của Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/ 2011 đến hết ngày 31/12/2012 như sau:

- Mức 2.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

- Mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

- Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

- Mức 1.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Tại Điều 3 của Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định:  Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động.

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này được dùng làm căn cứ để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại các mức lương trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng và ban hành, tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

Khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Trường hợp ông Phạm Hữu Khang phản ánh, ông là nhân viên nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Đô thị hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. Công ty này hiện nay đang áp dụng thang, bảng lương của nhà nước;  ông Khang được xếp hệ số lương 1,8, là lương cán sự, kỹ thuật viên bậc 1, ở thang lương 12 bậc tại Bảng  lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ ở các công ty nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số  205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Do Công ty đã lựa chọn và  đăng ký với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội áp dụng các mức lương trong thang, bảng lương, phụ cấp lương tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, nên việc tính trả lương được căn cứ vào hệ số bậc lương tại thang lương, bảng lương đó và mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại từng thời kỳ.

Theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP thì từ ngày 1/10/2011 đến ngày 31/12/2012, mức lương tối thiểu vùng III là 1.550.000/tháng. Nếu ông Khang hoàn thành công việc được giao, làm việc đủ số giờ công trong ngày, số ngày công trong tháng theo quy định, thì công ty phải trả ông mức lương tháng bằng 1,8 lần mức lương tối thiểu vùng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

Bộ LĐTBXH hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới

Mức lương tối thiểu vùng là căn cứ để tính lương theo hệ số

Về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng