(Website Chính phủ) - Ông Lê Đức Lập (83 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), cho biết trong những năm 1982-1985 ông bị thương khi làm chuyên gia quân sự tại Campuchia. Trong lý lịch Đảng viên đã ghi nhận việc này, nhưng đến nay ông vẫn chưa được giám định thương tật để hưởng các chế độ đãi ngộ.

Sau khi xem xét vấn đề trên, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo số 2088/VP-VX ngày 17/10/2007, giao Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết theo quy định, trả lời ông Lê Đức Lập và báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

Ban Bạn đọc - Đối ngoại