(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư do Bộ Công Thương vừa ban hành, giá bán điện bình quân năm 2010 sẽ là 1.058 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Như vậy, giá điện bình quân năm 2010 tăng hơn 6,8% so với giá bán điện bình quân là 970,9 đ/kWh năm 2009. Mức giá mới này bắt đầu thực hiện từ ngày 1/3 tới.

 

 Năm 2010 bắt đầu thực hiện theo lộ trình thị trường hóa giá điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào đã ký ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/2/2010.

Giá bán buôn điện thấp nhất là 432 đồng/kWh

Giá bán buôn điện bình quân do Tập đoàn điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty điện lực tại các điểm giao nhận là 718,1 đồng/kWh.

Giá bán buôn điện nông thôn được áp dụng đối với các đơn vị  bán lẻ điện nông thôn cho sản lượng điện mua buôn tại công tơ đo đếm tổng đặt tại trạm biến áp. Giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn cho 50 kWh đầu tiên là 432 đồng/kWh. Giá bán buôn điện sử dụng cho bơm nước tưới tiêu tại công tơ tổng mua buôn điện nông thôn là 703 đồng/kWh và giá bán buôn điện sử dụng cho mục đích khác là 1.010 đồng/kWh.

Đối với các khu công nghiệp, giá bán buôn điện vào giờ bình thường là 875 đồng/kWh, thấp điểm là 483 đồng/kWh và cao điểm là 1714 đồng/kWh. Đây là giá áp dụng đối với tổng công suất đặt các máy biến áp có tổng dung lượng trên 100 MVA.

Giữ nguyên 600 đồng/kWh đối với 50kWh đầu của hộ gia đình

Giá bán điện cho các ngành sản xuất sẽ được điều chỉnh tăng 6,3%; giá bán lẻ điện cho cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh lần lượt có tỷ lệ tăng là 6,1% và 6,3%. Năm 2010 sẽ tiếp tục áp dụng giá điện giờ cao điểm buổi sáng và bãi bỏ việc giảm giá cho các đơn vị sản xuất 1 ca.

Đối với điện sinh hoạt, các hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ bằng cách áp dụng đồng loạt mức giá cho 50kWh đầu tiên giữ nguyên là 600 đồng/kWh.

Bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang như sau:

STT Mức sử dụng của một hộ gia đình trong tháng Giá bán điện (đồng/kWh)
1. Cho 50 kWh đầu tiên 600
2. Cho kWh từ 51 đến 100 1.004
3. Cho kWh từ 101 đến 150 1.214
4. Cho kWh từ 151 đến 200 1.594
5. Cho kWh từ 201 đến 300 1.722
6. Cho kWh từ 301 đến 400 1.844
7. Cho kWh từ 401 trở lên 1.890

Chính vì cách tính bậc thang trên mà tất cả các hộ thuộc diện nghèo và một số lượng lớn hộ có thu nhập thấp, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ở thành thị, lẫn nông thôn nếu dùng ít hơn 50kWh/tháng sẽ không bị ảnh hưởng của việc tăng giá điện. Theo thống kê từ hoá đơn sử dụng điện, số hộ có mức sử dụng bình quân dưới 50kWh/tháng trong năm 2009 chiếm 23,8% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt và chiếm trên 50% ở vùng nông thôn miền núi.

Công khai thông số đầu vào cho tính toán giá bán điện mới

Thông tư này cũng tiếp tục công khai các thông số đầu vào hình thành giá, bao gồm: Tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến năm 2010 là 85 tỷ kWh (hơn so với năm 2009 là 74,701 tỉ kWh). Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu dự kiến năm 2010: 96,7 tỉ kWh;  giá than cho điện: than cám 4b là 648.000 đồng/tấn, than cám 5 là 520.000 đồng/tấn,  than cám 6a là 450.000 đồng/tấn và than cám 6b là 395.000đồng/tấn; giá khí trung bình cho nhà máy điện Cà Mau: 5,98 USD/triệu BTU; giá dầu DO bình quân năm 2010 cho phát điện: 14.300 đồng/lit, mức này tăng khá cao so với năm ngoái là 11.000đ/lít; dầu FO bình quân: 12.600 đồng/kg, cũng tăng cao so với 8.500đ/lít của năm 2009...

Như vậy, giá than sản xuất điện năm 2010 tăng 47% đối với than cám 4b và 28% đối với than cám 5 so với giá than năm 2009. Theo tính toán của Bộ Công Thương, mức tăng trên sẽ làm tăng chi phí đầu vào cho ngành điện khoảng 1.280 tỷ đồng.

Tiếp đến, tỷ giá ngoại tệ tăng cao (từ 17.000 VND/USD lên đến 18.500VND/USD vào tháng 12/2009) làm tăng chi phí sản xuất và mua điện gần 800 tỷ đồng. Giá dầu DO, FO tăng 16% và 29% so với tính toán (tăng chi phí phát điện 156 tỷ đồng)…

Do các thông số đầu vào thay đổi, ước tính tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện cho toàn ngành riêng trong năm 2009 tăng 2.565 tỷ đồng so với phương án đã được duyệt.

Vì vậy, tăng giá điện lần này chủ yếu là bù lại chi phí cho ngành điện với nguyên tắc điều chỉnh giá là giảm dần bù giá điện từ sản xuất sang điện sinh hoạt; tiếp tục thực hiện chính sách bù giá cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp...

Mai Hương
(Nguồn: Thông tư số 08/2010/TT-BCT)