(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2010.

Cần có biện pháp thiết thực để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ năm 2011, Bộ Tài chính có trách nhiệm đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương báo cáo theo đúng quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có cơ sở tổng hợp đầy đủ hàng năm.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ đạo các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương có biện pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương lớn được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và từng bước đã trở thành thói quen, ý thức của đa số quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, công nhân viên và các tổ chức, cơ quan nhà nước.

Quốc Hà
(Nguồn: Công văn 6848/VPCP-KTTH)