(Chinhphu.vn) – Tỉnh Bình Dương đã chọn 6 khu công nghiệp để lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động.

Ảnh minh họa

Ngày 12/7, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Bình Dương đã khánh thánh đưa vào hoạt động Dự án trạm quan trắc nước thải tự động cho các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn Bình Dương. Đây là dự án quan trắc nước thải tự động đầu tiên trong cả nước. Dự án có kinh phí 28 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh đã chọn 6 khu công nghiệp để lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động là Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam-Singapore; Đồng An, Việt Hương I; Sóng Thần I, Sóng thần II và chọn 15 điểm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp để lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động.

Tại các địa điểm trên đều lắp đặt camera quan sát khu vực nhà máy xử lý nước thải. Dự án có khả năng quan sát 24/24 giờ quá trình vận hành và hệ thống xứ lý nước thải của các doanh nghiệp; các thiết bị lấy mẫu nước thải tự động cho phép điều khiển lấy mẫu từ xa.

Sở TNMT tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định kỹ thuật hướng dẫn doanh nghiệp lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động và kết nối được vào Trạm điều hành để Sở TNMT quản lý.

Sắp tới Sở sẽ yêu cầu 50 doanh nghiệp có lượng nước thải lớn (cả trong và ngoài khu công nghiệp) đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh.

Hồng Phong