(Chinhphu.vn) - Ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Dương phấn đấu đến năm 2013 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tỉnh Bình Dương hiện có 51/91 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mần non trẻ 5 tuổi (PCGDMN). Toàn tỉnh có 197 trường mầm non với tổng số trẻ  5 tuổi đến trường là 69.329 cháu so với năm học 2010-2011. Trong đó, trẻ nhà trẻ tăng 1.489 cháu, đạt tỷ lệ huy động 19,11%, tăng 2,05%; trẻ  mẫu giáo tăng 7.561 cháu, đạt tỷ lệ huy động 90,48%, tăng 6,99% so với năm học 2010 – 2011.

Riêng số trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo là 21.895 cháu (với 587 lớp), đạt tỷ lệ huy động là 98,47%. Tỷ lệ trẻ được học bán trú và học 2 buổi/ngày là 98,78%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 2,01%, thể thấp còi là 1,88%.

Bình Dương rất chú trọng tăng số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Toàn tỉnh có 1.107 giáo viên mầm non, tăng 253 cô so với năm học 2010 – 2011, trong đó, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 99,46%.

Để hoàn thành mục tiêu PCGDMN vào năm 2013, tỉnh sẽ xây dựng mới 31 trường mầm non với tổng ức đầu tư 1.185 tỷ đồng; xây dựng mới thay thế 36 công trình với tổng mức  đầu từ 480 tỷ đồng. Qua đó, đưa số  phòng học xây mới phục vụ phát triển, thay thế, nâng cấp, mở rộng cho cấp học mầm non giai đoạn 2011 -2015 là 1.462 phòng học với tổng mức đầu tư  gần 3.000 tỷ đồng.

Nguyễn Hải