(Chinhphu.vn) - Chỉ thị nêu rõ, coi việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vụ chống người thi hành công vụ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách... 


Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ - Ảnh minh họa

Ngày 1/11/2011, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã ký ban hành Chỉ thị số 13 /CT-BCA về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ.

Trong thời gian gần đây, nổi lên tình trạng tội phạm chống người thi hành công vụ, đặc biệt là chống lại lực lượng Công an khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ, tài sản của Nhà nước; thể hiện thái độ coi thường kỷ cương phép nước của người vi phạm; gây mất trật tự xã hội; làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm chống người thi hành công vụ, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng…

Chỉ thị nêu rõ: phải coi việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vụ chống người thi hành công vụ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cán bộ và củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật và có nguy cơ cao về chống người thi hành công vụ, chú ý các đối tượng lưu manh, côn đồ hung hãn, tụ tập càn quấy, có biểu hiện coi thường pháp luật, các đối tượng chuyên kích động, lôi kéo các phần tử xấu gây rối; các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép… để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm

Chỉ thị nêu rõ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, sai phạm về tác phong, điều lệnh… Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Bộ có kế hoạch tổ chức các tổ công tác đặc biệt triển khai các biện pháp thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong thi hành công vụ.

Các cơ quan báo chí, truyền hình công an nhân dân nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chính trị - tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự; biểu dương gương người tốt, việc tốt để động viên cán bộ, chiến sĩ và khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự…

Hoàng Diên