(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp một số thắc mắc về đối tượng giáo viên tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Dương Nam Hà (Yên Bái; email: duongha8287@...): Từ khi ra trường (tháng 9/1996) đến nay tôi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP. Theo quy định, giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn 5 năm đối với nam và 3 năm đối với nữ sẽ được luân chuyển đến vùng thuận lợi nhưng đến nay, tôi chưa được luân chuyển. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2013/NĐ-CP, vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút lần 2 không? 

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP quy định: "Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn".

Như vậy, theo quy định nêu trên, trường hợp của ông Hà tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thu hút.

Ông Phạm Việt Thuận (Thanh Hoá; email: viethoathuan@...): Tôi là giáo viên hiện đang công tác tại một trường tiểu học thuộc thị trấn của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trước đây trường nằm trên địa bàn xã vùng biên giới và tôi đã được hưởng các chế độ ưu đãi (60 tháng) dành cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ năm 2009 đến nay thì địa bàn trường tôi đang công tác không được công nhận là vùng đặc biệt khó khăn,... và tôi không được hưởng các phụ cấp ưu đãi nữa. Trường hợp như tôi bây giờ chuyển vùng công tác tới một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của một huyện khác thì có được hưởng các chế độ ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hiện nay, ông đang công tác ở địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu ông được cơ quan có thẩm quyền điều động đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP) thì ông vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP mặc dù trước đây, ông đã được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP trong thời gian ông công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Trần Đức Lợi (Quảng Bình; email: ducloi@...): Tôi là một giáo viên dạy học tại trường vùng biên giới thuộc huyện nghèo. Tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút 5 năm. Đến tháng 10/2012, tôi được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, cũng thuộc huyện nghèo, hưởng lương tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Vậy tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp của ông tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Bà Nguyễn Cẩm Thuý (Sóc Trăng; email: ngoclinhst1975@...): Tôi là giáo viên tại trường vùng sâu của huyện Long Phú, nay thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Trong thời gian từ năm 2001 đến 2010, địa bàn xã nơi tôi công tác là xã đặc biệt khó khăn nên tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm. Đến năm 2011, xã tôi thoát nghèo. Đến tháng 4/2013, theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013, xã tôi lại được xét là xã bãi ngang. Vậy, trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP thì đối tượng công tác tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng chế độ phụ cấp thu hút.

Tính từ ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nếu bà đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa săp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bà tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Bổ sung chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: phụ cấp thu hút , giáo viên , vùng đặc biệt khó khăn