(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp các thắc mắc liên quan đến cách tính mức phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ đối với trường hợp các ông (bà) có tên sau: Đinh Thanh Hải, Phan Thanh Tú, Trịnh Xuân Quang, Tạ Thanh Sơn và Lê Thị Thu Ngọc.

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Ông Đinh Thanh Hải (Bình Định, email: thanhhai.dinh86@...): Tôi ra trường giảng dạy từ 27/4/1975. 1/10/1977, tôi vào biên chế chính thức và tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Hiện tôi đang công tác tại một trường THCS công lập, mã ngạch lương 15a201. Thời gian giảng dạy của tôi là 36 năm 10 tháng, trong đó có 3 năm làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, tôi được hưởng phụ cấp thâm niên bao nhiêu %?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, thời gian tập sự, thời gian 3 năm làm việc ở Phòng Giáo dục và Đào tạo của ông không thuộc thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Để tính mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng, sau khi trừ thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, nếu ông có đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính thêm 1%.

Ông Phan Thanh Tú (email: pthanhtugv@...) hỏi: Năm 1986, tôi vào biên chế ngành kế toán thương nghiệp. Năm 1990, tôi chuyển sang làm kế toán tại một trường THPT. Từ năm 2002 đến nay, tôi được chuyển sang làm công tác giảng dạy tại trường. Thời gian đóng BHXH của tôi liên tục thì tôi được hưởng phụ cấp bao nhiêu %?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cũng theo quy định tại Thông tư nói trên, thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, thời gian làm kế toán của ông không tính hưởng phụ cấp thâm niên. Nguyên tắc để tính mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng được tính theo nguyên tắc nêu trên.

Ông Trịnh Xuân Quang (Thanh Hóa): Từ tháng 12/1994 đến tháng 3/2005, tôi công tác tại trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, ký hợp đồng có thời hạn, có đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian này, tôi được trường cử đi học cao học tại Đại học Mỏ địa chất. Tháng 4/2007, tôi được tuyển dụng vào biên chế. Từ tháng 3/2009 đến tháng 8/2010, tôi được điều động sang công tác tại Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc nhà trường. Sau đó, tôi về lại làm giảng viên từ tháng 9/2010 đến nay. Tôi muốn biết trường hợp của tôi tính phụ cấp thâm niên như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cách tính mức (%) phụ cấp thâm niên với trường hợp của ông cũng tuân theo nguyên tắc nêu trên. Tuy nhiên, trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa phải căn cứ hồ sơ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng và thực tế thời gian công tác giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của ông để quyết định mức hưởng sao cho đảm bảo nguyên tắc trên.

Ông Tạ Thanh Sơn (email: somtiengiang@...) hỏi: Từ tháng 9/2005 đến tháng 12/2008, tôi giảng dạy tại trường THPT Gò Công Đông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang. Từ tháng 9/2010 đến nay, tôi giảng dạy tại trường THPT Lê Minh Xuân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tập sự 1 năm. Thời gian tôi giảng dạy tại trường THPT Gò Công Đông có được tính vào thời gian để hưởng phụ cấp thâm niên không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ông đã giảng dạy tại trường THPT Gò Công Đông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang từ tháng 9/2005, đến tháng 12/2008 thì xin thôi việc. Do ông không thông tin cụ thể thời gian này ông có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không và khi thôi việc (tháng 12/2008), ông đã được hưởng chính sách, chế độ như thế nào nên Bộ chưa đủ cơ sở để trả lời ông.

Bà Lê Thị Thu Ngọc (lengocm@...): Năm 1996, tôi được tuyển dụng vào trường Chính trị, được xếp ngạch lương 15.114 và được cử đi đào tạo cử nhân lý luận chính trị để làm giảng viên. Năm 2004, tôi tốt nghiệp và đến năm 2005 được chuyển xếp lương sang ngạch viên chức A1 (15.111), không có quyết định công nhận hết thời gian tập sự. Xin hỏi thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên với trường hợp của tôi được tính như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bà được tuyển dụng vào trường năm 1996, được xếp ngạch lương 15.114 (ngạch giáo viên tiểu học) để cử đi đào tạo cử nhân lý luận chính trị làm giảng viên. Năm 2004, bà tốt nghiệp và đến năm 2005, bà được chuyển xếp lương sang ngạch viên chức A1: 15.111 (ngạch giảng viên). Do bà chưa thông tin thời gian khoảng 9 năm (từ năm 1996 đến năm 2004), bà đi học theo hình thức nào (tập trung hay tại chức...) và có giảng dạy, giáo dục ở cơ sở không nên Bộ chưa đủ cơ sở để trả lời bà.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp?

>> Thời gian nhà giáo đi học được tính hưởng phụ phụ cấp thâm niên

>> Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

>> Tháng 2/2012, sẽ có hướng dẫn về phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo , Nghị định 54/2011/NĐ-CP