(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Văn Thịnh (lvthinh52@...) góp ý về một số điểm mà ông cho rằng không thống nhất và chưa hợp lý trong thẩm quyền cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ và về mẫu GPLX mới theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT  ngày 15/11/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo ý kiến của ông Thịnh, việc áp dụng cấp mới, cấp đổi GPLX hết thời hạn bằng vật liệu PET theo mẫu quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT có một số vấn đề cần xem xét như sau:

- Căn cứ khoản 10, Điều 61 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, tiêu chuẩn và cấp giấy phép cho cơ sở đào tạo; quy định hình thức, nội dung, chương trình đào tạo; sát hạch và cấp, đổi, thu hồi GPLX. Tuy nhiên, tại Thông tư 35/2010/TT-BGTVT và Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT  ngày 31/1/2008 của Bộ Giao thông vận tải chỉ đề cập đến một nội dung là mẫu GPLX cơ giới đường bộ mà không quy định thẩm quyền cấp GPLX.

- Góc trái mẫu GPLX cơ giới đường bộ được ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT về phần người ký GPLX chưa phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Phần tiếng Anh dịch trên GPLX cần tham khảo mẫu GPLX của các nước cho đồng nhất.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Thịnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải đã có thông tin phản hồi như sau:

Thẩm quyền cấp GPLX

Thực hiện quy định tại khoản 10, Điều 61 Luật Giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải đã có Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Theo đó, đã giao trách nhiệm quản lý công tác sát hạch, cấp GPLX cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải (Điều 36). Vì vậy, những cơ quan này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPLX.

Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT quy định mẫu GPLX và giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức in ấn, quản lý và hướng dẫn thực hiện việc cấp, đổi GPLX thống nhất trên phạm vi cả nước.

Mẫu GPLX

Góc trái mẫu GPLX mới in "BỘ GTVT" là cơ quan ban hành mẫu GPLX để sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Cách ghi này đã có và duy trì từ nhiều năm nay, mẫu GPLX  hiện tại của Việt Nam cũng đã gửi cho các nước có quan hệ về GPLX của Việt Nam.

Cách ghi này cũng tương tự như cách ghi ở vị trí đó là Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an trong GPLX Quân đội do Bộ Quốc phòng phát hành hoặc GPLX Công an do Bộ Công an phát hành. Người ký GPLX là Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải hoặc người được ủy quyền. GPLX không phải là công văn hay văn bản quy phạm pháp luật nên không theo quy định về thể thức văn bản mà phải thực hiện theo mẫu quy định.

Về việc chọn "Driving License" hay "Driver's License", qua thống kê có nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng "Driver's License" như: Mỹ (Virginia), Gambia, Australia (Western Australia), Hàn Quốc, Jamaica, Swaziland, Sierra Leone, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Bahamas, Turkmenistan... GPLX ban hành theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010 sử dụng  "Driver's License" là phù hợp.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giao thông vận tải đã có thông tin phản hồi công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân