(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 499/QĐ-TTg ngày 26/4/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Hoàng Diên