(Chinh phu.vn) - Năm 1993, sau khi tốt nghiệp Đại học Giao thông vân tải hà Nội chuyên ngành Kỹ sư Kinh tế xây dựng, ông Lê Văn Vịnh (tỉnh Thái Nguyên) về công tác tại Xí nghiệp Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ Bắc Thái, được xếp lương theo bậc viên chức, đến năm 1995 được công nhận hết tập sự. Tháng 11/2002, ông Vịnh chuyển công tác tại Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên. Ông Vịnh muốn biết văn bản nào quy định về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và cách xác định ngạch tương đương ngạch chuyên viên đối với trường hợp của ông khi công tác tại Xí nghiệp cũ.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 129/BNV-CCVC ngày 14/1/2009 trả lời như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên chính được quy định tại mục II Thông tư số 7/2008/TT-BNV ngày 4/9/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức. Theo đó, điều kiện về thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương phải từ đủ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc).

Các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên được xác định căn cứ theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 3/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức. Đối với các ngạch công chức, viên chức được ban hành sau ngày 3/11/2004 thì căn cứ vào quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành ngạch công chức, viên chức để xác định ngạch tương đương với ngạch chuyên viên.

Ban Bạn đọc