(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất hình thức tài trợ này cũng phù hợp với định hướng của Ngân hàng Thế giới (WB) và sẽ giúp giảm chi phí giao dịch.

Nước sạch - một lĩnh vực được WB chú trọng trong các dự án tài trợ cho Việt Nam.

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong các buổi làm việc mới đây với đại diện WB, lãnh đạo Bộ Tài chính đã đề xuất, song song với việc tài trợ thông qua các dự án như trước đây, WB thêm hình thức tài trợ vốn trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Việt Nam.

Đó là phương thức giải ngân theo đợt khi Việt Nam đạt được những cam kết, các chỉ số thống nhất với WB, nguồn vốn giải ngân sẽ được đưa vào ngân sách Nhà nước và chi tiêu theo quy định của Việt Nam và nhà tài trợ.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị các điều kiện một dự án với mức vốn vay khoảng 100 triệu USD, trong 5 năm theo phương thức hỗ trợ trực tiếp vào Ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất hình thức tài trợ này phù hợp với định hướng của WB và có thuận lợi là sẽ giảm chi phí giao dịch do sử dụng thủ tục của Việt Nam. Tuy nhiên, việc cam kết các chỉ số thực hiện cần đàm phán kỹ để đảm bảo tính khả thi.

Hà Thu