(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị đơn giản hóa 96,2% số thủ tục hành chính (TTHC), tương đương với việc cắt giảm được hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên trao kết quả giai đoạn 2 Đề án 30 cho Tổ phó Tổ Công tác chuyên trách Đề án 30 của Thủ tướng, ông Nguyễn Minh Mẫn - Ảnh Chinhphu.vn

Hôm nay (12/4), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã công bố kế quả giai đoạn 2 Đề án 30 về đơn giản hóa TTHC trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 212 TTHC thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý nhà nước, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đại bộ phận người dân và doanh nghiệp là đất đai, môi trường, địa chất – khoáng sản, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu... Trong đó, có tới gần 70% số TTHC được thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị đơn giản hóa 204/212 TTHC, đạt 96,2% và kiến nghị cắt giảm trên 50,4% chi phí tuân thủ TTHC cho các tổ chức, cá nhân, tương đương với việc cắt giảm được hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

“Việc công bố này thể hiện tính công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu và quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là quyền được tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, giảm thiểu chi phí xã hội do các TTHC đặt ra”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thường xuyên tiến hành giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trước các vấn đề bức xúc mà người dân quan tâm, tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến với 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trong toàn quốc để thực sự cắt giảm chi phí hội họp.

“Ngay như việc lấy ý kiến của các sở về dự án Luật Khoáng sản, dự kiến ban đầu phải chi hết 2 tỷ đồng, nhưng chúng tôi gửi văn bản lấy ý kiến bằng thư điện tử, giao lưu trực tuyến với các sở, chất lượng ý kiến vẫn đảm bảo mà tiết kiệm được 1,7 tỷ đồng cho ngân sách”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đưa ra ví dụ.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ và các đơn vị trực thuộc “phải coi nhiệm vụ cải cách TTHC thực sự là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của toàn ngành, phục vụ tốt chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành”, tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm khắc, kịp thời những phản ánh kiến nghị của người dân về các cán bộ thực hiện không đúng hoặc không thực hiện các TTHC đã công khai.

Lê Sơn

Tin, bài liên quan:

Bộ Nội vụ kiến nghị đơn giản hóa 91,4% TTHC (

Đăk Lăk: Kiến nghị đơn giản hóa hơn một nửa số TTHC

● Lâm Đồng kiến nghị đơn giản hóa 76% thủ tục hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong cải cách TTHC

Hà Nội hoàn thành rà soát 1.816 TTHC

Hà Giang kiến nghị đơn giản hóa gần một nửa số TTHC

Đà Nẵng kiến nghị đơn giản hóa 552 TTHC

Hải Phòng thông báo hoàn thành giai đoạn 2 Đề án 30

Tỉnh thứ hai hoàn thành giai đoạn 2 Đề án 30

Tỉnh đầu tiên hoàn thành giai đoạn 2 cải cách thủ tục hành chính