(Website Chính phủ) - Qua Website Chính phủ, công dân Nguyễn Văn Hiệp (địa chỉ phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã phản ánh về một số bất cập trong quy định địa điểm cung cấp dịch vụ Game Online được quy định tại Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA (ngày 1/6/2006). Về vấn đề này, Cục Báo Chí, Bộ Văn hóa-Thông tin đã có ý kiến trả lời như sau:

Quy định về địa điểm cung cấp dịch vụ Game Online "cách cổng ra vào của các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) tối thiểu 200m, không phân biệt trường học đó thuộc địa phương nào" (Điểm 3, Điều 11, Thông tư 60) đã được quy định trước đó tại Điều 43, Chương X, Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP và tại Nghị định 56/2006/NĐ-CP (ngày 6/6/2006) của Chính phủ.

Cục Báo chí, Bộ Văn hóa-Thông tin cho rằng quy định này rất cần thiết, bởi đây là một trong các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng học sinh trốn giờ học đi chơi game. Quy định này có thể phần nào ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh của một vài cá nhân liên quan, nhưng để bảo đảm lợi ích chung của toàn xã hội thì vẫn cần được thực hiện triệt để. Trong những trường hợp này, cơ sở cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến có thể thuê địa điểm tại các vị trí không vi phạm quy định của Nghị định 11/2006/NĐ-CP và Thông tư 60 để tiếp tục kinh doanh.

Phương Mai