(Chinhphu.vn) - Khi điều chỉnh chi phí nhân công, nếu vượt tổng mức đầu tư, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Trường hợp điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương mới mà không làm vượt tổng mức thì chủ đầu tư được tự quyết định.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hòa (tỉnh Quảng Trị) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc sau:

- Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, khối lượng thi công công trình xây dựng được điều chỉnh chi phí nhân công từ ngày 1/10/2011, vậy khối lượng này có phụ thuộc vào tiến độ lúc dự thầu của nhà thầu không hay căn cứ theo khối lượng thực tế?

- Khi nhà thầu bắt buộc phải điều chỉnh chi phí nhân công, nếu vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư sẽ lấy kinh phí ở đâu để thanh toán?

Về vấn đề trên, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh dự toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu mới từ 1/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo những hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì việc điều chỉnh dự toán là thẩm quyền của chủ đầu tư, còn việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Theo quy định của Nhà nước thì tiến độ được điều chỉnh giá hợp đồng là tiến độ được ghi trong hợp đồng và tiến độ được bổ sung theo quy định của hợp đồng.

Khi điều chỉnh chi phí nhân công, nếu vượt tổng mức đầu tư, chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Trường hợp điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương mới mà không làm vượt tổng mức thì chủ đầu tư được tự quyết định. Nguồn kinh phí để thanh toán lấy trong chi phí dự phòng của dự án.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đãthông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Chi phí nhân công , tổng mức đầu tư , mức lương tối thiểu