(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đăng Tuân (tỉnh Bắc Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình.

Ông Tuân hiện đang hoạt động tư vấn xây dựng. Trong công tác tính dự toán thì chi phí nhân công và chi phí máy thi công được tính toán theo các văn bản của Chính phủ, các Bộ và các văn bản của địa phương.

Theo ông Tuân, việc tính dự toán này thay đổi tùy theo chính sách tại từng thời điểm, địa điểm, mức lương tối thiểu, giá xăng dầu... Ông Tuân hỏi: Trình tự, thủ tục thẩm định chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình được quy định như thế nào? Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng có chức năng này không?

Giải đáp các thắc mắc của ông Tuân, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra giá nhân công xây dựng, giá ca máy trong dự toán xây dựng công trình trước khi phê duyệt dự toán.

Chủ đầu tư xem xét, lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm, phù hợp với quy mô dự án và tính chất công việc theo quy định để thực hiện việc thẩm tra.

Theo Quyết định số 1089/QĐ-BXD ngày 1/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế xây dựng thì Viện Kinh tế xây dựng có chức năng lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc