(Chinhphu.vn) - Sau 3 tháng học tập, các đội viên sẽ có hơn một tháng trải nghiệm thực tế tại chính quyền cấp xã để học hỏi kinh nghiệm.

Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 21/11, tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, Bộ Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho 44 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã thuộc các huyện miền núi của 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ An.

Đây là lớp tập huấn thứ 4 được tổ chức cho các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tăng cường cho 62 huyện nghèo đã được phê duyệt theo Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Lớp tập huấn sẽ kéo dài trong 3 tháng nhằm trang bị kiến thức chung về quản lý nhà nước dành cho các đội viên.

Kết thúc khóa học này, các đội viên sẽ có hơn một tháng trải nghiệm thực tế tại chính quyền cấp xã để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, đội viên sẽ trải qua vòng sát hạch, đánh giá kết quả học tập và thực tập trước khi tiến hành làm quy trình, thủ tục bầu và phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch xã.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban chỉ đạo dự án nhấn mạnh, việc tăng cường các trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã ở các huyện nghèo thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những địa phương khó khăn, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ.

Thứ trưởng lưu ý, các đội viên trước hết cần phải ý thức rõ tinh thần, trách nhiệm của mình, phát huy năng lực và tinh thần xung kích, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đối mặt và khắc phục những khó khăn.

Thứ trưởng cũng đề nghị, chính quyền địa phương các cấp trong địa bàn triển khai dự án cần tạo điều kiện, hỗ trợ đội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thế Phong