(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý tổ chức Lễ phát động thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" vào sáng 8/6/2011. 

Cần thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng triển khai xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thông mới (XDNTM) Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung để buổi Lễ thành công, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ (TCCV) Văn phòng Chính phủ cho biết, Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM là một chương trình lớn đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Cũng bởi vậy, để chủ trương XDNTM được triển khai rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thu hút được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các thành phần xã hội, cần thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng, trong đó, việc phát động phong trào thi đua XDNTM trong toàn quốc là hết sức cần thiết nhân dịp kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2011).

Do đó, Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động thi đua XDNTM với chủ đề "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Lễ phát động này sẽ được tổ chức vào sáng 8/6/2011 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô.

Cũng theo Vụ TCCV, đợt phát động này dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2011 - 2020, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I thực hiện từ năm 2011 - 2015, giai đoạn II từ 2016-2020.

Được biết, Chương trình XDNTM đã, đang được triển khai trên phạm vi cả nước, tính đến tháng 9/2010 cả nước đã có hơn 900 xã trên địa bàn nông thôn đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM.

Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, đến nay, riêng ở 11 xã điểm nông thôn mới đã hình thành tới hơn 100 mô hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xã nào cũng có 3 - 4 mô hình sản xuất có hiệu quả, được xây dựng từ cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương. Nhờ vậy, hầu hết ở các xã, thu nhập của người dân tăng 20 – 30% so với trước, tạo tiền đề vững chắc cho xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn.

Quốc Hà