(Chinhphu.vn) - Hội Cựu giáo chức Việt Nam phải cùng với các cấp, các ngành đóng góp thiết thực, có hiệu quả cho sự phát triển, chấn hưng sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước; xây dựng xã hội Việt Nam trở thành xã hội học tập.

Đại hội đại biểu lần thứ II Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Ngày 12/11, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (2009 - 2014).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tri thức chính là nguồn lực cạnh tranh để đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế-xã hội.

Hội Cựu giáo chức Việt Nam phải cùng với các cấp, các ngành đóng góp thiết thực, có hiệu quả cho sự phát triển, chấn hưng sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước; xây dựng xã hội Việt Nam trở thành xã hội học tập. Đồng thời phát huy năng lực người trí thức trong cộng đồng dân cư, tham gia tích cực vào các công tác xã hội cơ sở, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học…

Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam nhiệm kỳ I, Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc cho biết, trong nhiệm kỳ đầu tiên (2004 - 2009), tuy mới thành lập, còn thiếu cả kinh nghiệm tổ chức lẫn kinh phí hoạt động nhưng Hội Cựu giáo chức đã tổ chức được Hội trong phạm vi cả nước, nâng tổng số hội viên từ 300 lên 200.000 hội viên với các tổ chức hội hiện đã được thành lập ở 52 tỉnh/thành và phát triển đến 422 quận/huyện và 5.138 xã, phường, khóm ấp.

Thời gian qua, Hội đã có nhiều đóng góp như phát hiện tình trạng học sinh bỏ học, trực tiếp tham gia chống tình trạng này và kiến nghị các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các giải pháp giảm tỷ lệ bỏ học, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học năm học 2008-2009 xuống 0,56% (năm 2007-2008 tỷ lệ này là 0,94%).

Nhiều cựu giáo chức còn đủ năng lực, sức khỏe đã chủ động thành lập các trường dân lập, tư thục thuộc các cấp từ mẫu giáo, mầm non đến cao đẳng, đại học để giảm tải cho các trường công lập và đáp ứng một phần nhu cầu học tập của thanh niên.

Đại hội nhiệm kỳ II (2009 -2014) diễn ra trong 2 ngày 11-12/11 có nhiệm vụ đánh giá tình hình hoạt động của Hội, xác định nhiệm vụ của Hội với quyết tâm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội cũng thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); tiến hành hiệp thương bầu ra 115 đại biểu vào Ban Chấp hành và 9 Phó Chủ tịch Hội. Đây là những đại biểu có đủ năng lực trí tuệ, sức khỏe làm đại diện cho các tỉnh, thành Hội, các học viện, đại học. Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam nhiệm kỳ II (2009 - 2010).

Hội Cựu giáo chức được thành lập theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BNV ngày 9/4/2004. Đại hội đầu tiên đánh dấu sự kiện thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam được tổ chức ngày 3/7/2004.

Ngọc Anh