(Chinhphu.vn) – Những ngày này, nông dân các địa phương trong cả nước đang dồn sức xuống đồng cấy lúa mùa với mục tiêu giành thắng lợi cả về thời vụ, năng suất và sản lượng.

Nông dân Lai Châu nhổ mạ cấy lúa vụ mùa - Ảnh: Báo Lai Châu
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay toàn tỉnh Lai Châu gieo cấy gần 18.700 ha. Đến nay, bà con nhân dân các huyện, thị xã đã làm đất, gieo cấy được được gần 14.000 ha (đạt 75%), đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Theo khung thời vụ, trên chân ruộng 2 vụ lúa sẽ kết thúc việc gieo cấy trong tháng 7. Với chân ruộng 1 vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, thị định hướng khung thời vụ cho bà con cấy từ đầu tháng 5 và kết thúc vào trung tuần tháng 6. Bà con đang chăm sóc làm cỏ, sục bùn, bón phân theo giai đoạn. Hiện, lúa đang sinh trưởng phát triển tốt, nhiều diện tích đã đứng cái làm đòng.

Hiện nay, các địa phương ở thành phố Hải Phòng đã cày lật đất được hơn 36.000 ha, đạt khoảng 90% kế hoạch diện tích gieo cấy; gieo 2.984 ha mạ mùa; nhìn chung mạ được gieo đúng lịch thời vụ. Thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt nên mạ sinh trưởng phát triển tốt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã chỉ đạo các địa phương phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột, tổ chức thu gom và tiêu diệt trứng, ốc bươu vàng. Hướng dẫn nông dân chăm bón đúng kỹ thuật để tăng sức chống chịu của cây lúa, hạn chế sâu bệnh…

Đến nay, nông dân các địa phương tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa mùa được 32.082 ha, đạt xấp xỉ 90% diện tích gieo cấy. Đồng thời đã gieo cấy 4.120 ha lúa mùa, đạt xấp xỉ 12% diện tích kế hoạch, trong đó diện tích cấy gần 3.000 ha, còn lại là gieo vãi.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp Bắc Ninh đang tích cực chỉ đạo nông dân tập trung sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy 36.000 ha lúa mùa trước ngày 25/7.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, vụ mùa 2012, nông dân trong tỉnh sẽ gieo trồng gần 28.000 ha lúa. Huyện có diện tích gieo trồng lúa vụ mùa 2012 nhiều là: Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu và Tân Phú. Năm nay, ước tính năng suất lúa hè - thu của tỉnh đạt gần 4,8 tấn/hécta.

Giang Ngọc