(Chinhphu.vn) - Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 - 23/3 với chủ đề “Tăng cường văn hóa An toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

 
Trọng tâm của Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN năm nay tập trung vào vấn đề phòng ngừa và phải sát sao với thực tiễn trong lao động sản xuất.

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2012 toàn quốc xảy ra 6.777 vụ tai nạn lao động làm 606 người chết, 6.361 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ phần lớn do sự chủ quan của các doanh nghiệp và người lao động.

Do vậy, để giảm tai nạn xảy ra, trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN cần tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về việc chấp hành ATVSLĐ – PCCN. Đồng thời biểu dương kịp thời các đơn vị chấp hành tốt và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm công tác ATVSLĐ- PCCN.

Hiện nay, một số tỉnh, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2013.

Theo kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam, trong thời gian từ ngày 17 - 23/3, địa phương sẽ tập trung vào các nội dung như tuyên truyền theo chủ đề “Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”; tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN trước, trong và sau tuần lễ quốc gia bằng nhiều hình thức; các hoạt động mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN; tổ chức hội thi, phong trào thi đua thực hiện tốt công tác này.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại một số doanh nghiệp, công trình đang thi công và tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ-PCCN, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy…

Cùng với các địa phương trên, tỉnh Phú Thọ cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN. Mục đích của kế hoạch là thông qua hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN đưa công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, sâu rộng gắn liền với quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh; nâng cao nhận thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ-PCCN của người sử dụng lao động, công nhân, viên chức và người lao động; làm động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Phương Trang

Từ khóa: chống cháy nổ