(Chinhphu.vn) – Hôm nay (21/10) các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang và Thái Bình đã bế mạc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: Báo Thái Nguyên

Xây dựng Thái Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. 
Tổng Bí thư biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn có mặt hạn chế... Tổng Bí thư đề nghị đại hội nghiêm túc nhìn nhận, phân tích rõ nguyên nhân của những mặt hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học sâu sắc cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phấn đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và đào tạo của cả nước; trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Cao Bằng đột phá từ nguồn lực con người và thế mạnh tài nguyên

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo đồng chí Hà Thị Khiết, Cao Bằng là tỉnh được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên khoáng sản, tuy nhiên, đến nay Cao Bằng vẫn là tỉnh nghèo. Vì vậy, cần tập trung mọi nguồn lực để hướng tới phát triển bền vững; tận dụng lợi thế tiềm năng đất đai, khí hậu, khoáng sản để hình thành, phát triển các vùng chuyên canh tập trung, những khu công nghiệp chế biến sâu khoáng sản…

Để tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hà Thị Khiết gợi ý những giải pháp mang tính đột phá đối với Cao Bằng là nguồn lực con người và thế mạnh về tài nguyên rừng, khoáng sản.

Thái Bình phấn đấu đến 2020 trở thành tỉnh nông thôn mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã thông qua Nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2015 tạo nền tảng đến năm 2020 đưa Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại, hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của cả nước.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 5 năm tới, như đến năm 2015 phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 1.800 - 1.900 USD; mỗi năm giải quyết việc làm cho 32.000 lao động; phấn đấu xây dựng 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới…

 Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới đã được Đại hội bầu trực tiếp chiều 20/10. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh, trúng cử Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu 312/349 (đạt tỷ lệ 89,39%).

Tuyên Quang tập trung vào 4 đột phá

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, ngày 21/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV đã kết thúc.

Đồng chí Nguyễn Sáng Vang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy ; đồng chí Nguyễn Hữu Hoan và đồng chí Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí; 15 đồng chí vào Ban thường vụ; 18 đại biểu (trong đó 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, với phương châm "Ổn định hài hòa, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, hội nhập phát triển", trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực đột phá: Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông; phát triển mạnh công nghiệp; phát triển kinh tế du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội cũng xác định 15 chỉ tiêu đến năm 2015, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 1.300 USD/người/năm.

Linh Chi