(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Thanh Huyền (TP. Hà Nội) vừa qua bị bệnh phải nằm viện điều trị hơn 1 tháng, cán bộ phụ trách bảo hiểm xã hội (BHXH) của công ty cho biết số ngày nghỉ hưởng BHXH của bà bao gồm cả những ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Vậy, Công ty tính ngày nghỉ của bà Huyền như trên có đúng quy định không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Thời gian hưởng chế độ tính theo ngày làm việc

Căn cứ  Khoản 1 Điều 23 Luật BHXH, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động (NLĐ) tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

- NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

- NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Trường hợp tính cả ngày lễ, Tết

Theo khoản 2 Điều 23 Luật này, NLĐ mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

- Hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.

Trường hợp bà Phạm Thị Thanh Huyền, do thông tin bà Huyền cung cấp không nêu rõ bà mắc bệnh gì, căn bệnh đó có thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày của Bộ Y tế ban hành không. Do vậy đề nghị bà Huyền đối chiếu thực tế với quy định nêu trên để biết thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của bà có tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần hay không.

Nếu bà Huyền mắc bệnh không phải là loại bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày, điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng khỏi bệnh đã ra viện trở lại đơn vị tiếp tục làm việc; thì những ngày điều trị đó, bà Huyền được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật BHXH. Theo đó, số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong một năm căn cứ vào thời gian đóng BHXH; thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Nếu bà  Huyền mắc loại bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày, thời gian điều trị hơn 1 tháng tại bệnh viện vừa qua là 1 đợt trong quá trình điều trị điều trị dài ngày, nhiều đợt; thì bà được nghỉ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật BHXH tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.