Hãng Airbus có kế hoạch cho 100.000  phi công trên thế giới dùng máy tính bảng iPad trên buồng lái (cockpit), thay cho cả đống giấy tờ bảng biểu đựng trong cặp, nó khác nào một“cẩm nang” điện tử.

    

          iPad  trở thành  "cẩm nang" điện tử, có nhiều tiện ích, thay cho 7kg các văn bản giấy trên buồng lái.
                

Phần mềm chuyên biệt FlySmart của iPad này đã tích hợp tất cả những nhu cầu mà phi công cần về dữ liệu trên không, mặt đất, kỹ thuật máy bay, các “Vùng thông báo bay” “Flight Information Region” (FIR) cùng hàng chục các menu khác liên quan, thể hiện bằng văn bản điện tử, hình vẽ, đồ thị, bảng tra cứu có màu sắc, thậm chí âm thanh, hình họa trên máy iPad của Apple, giúp tổ lái hoàn thành chuyến bay với hiệu suất tối ưu, an toàn.

Nó còn kết nối được với các trung tâm số liệu chuyên ngành, kết nối các đăng ký đi-đến theo hệ thống ngành dọc, lưu ký đầy đủ số liệu cho lâu dài.

FlySmart thực sự thuận tiện trong tìm kiếm tài liệu, giảm trọng lượng so với dùng văn bản giấy. Nó thay thế chiếc cặp da to đùng, sờn, mòn qua nhiều năm, nặng tới 15 cân Anh (7kg) đựng nhiều tập giấy tờ văn bản đó.

Dùng iPad, phi công còn xem trước nhiều nội dung liên quan.

FlySmart là một hệ thống mở, thường xuyên được bổ sung, cập nhật những định chế mới, tiêu chuẩn mới để phi công và các thành phần liên quan thực thi thống nhất. Thay vì trước đây, mỗi lần thay đổi các tiêu chuẩn, các “tờ” mới được “dán” bổ sung vào tập cũ, rất dễ thất lạc và nhầm lẫn, khó tra cứu lật tìm.

Airbus hy vọng các ứng dụng trên máy tính bảng điện tử iPad được phát triển trong 8 tháng. Nó trở thành “công cụ cầm tay” là “cẩm nang” cho khoảng 100.000 phi công trên toàn thế giới đang bay hơn 7.000 máy bay của hãng này.

 Trần Văn

Theo: Lenta- wordlesstech

  

 

Từ khóa: FlySmart , “Flight Information Region” , Airbus.