(Chinhphu.vn) - Ông Võ Hoàng Tâm (TP. Cần Thơ) có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, ông đã kê khai bố và mẹ là đối tượng phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh. Từ năm 2009 đến nay, ông Tâm nhận nuôi dưỡng 1 người cháu ruột. Vậy, cháu ruột ông Tâm có được tính giảm trừ là người phụ thuộc cho ông Tâm không?

Vấn đề ông Tâm hỏi, Cục thuế thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau:

Tại tiết 3.1.4 khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"3.1.4. Người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:

... Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:

- ... Cháu ruột của đối tượng nộp thuế (bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột)...."

Theo điểm 1.2, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

"Đối tượng được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn trên và hướng dẫn tại tiết 3.1.4, tiết 3.1.5 khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC (trừ người phụ thuộc là con) cụ thể như sau:

- Người trong độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:  

+ Bị tàn tật không có khả năng lao động;         

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng. 

- Người ngoài độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng. 

- Đối với người phụ thuộc là ông bà nội; ông bà ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột; cháu ruột và các cá nhân khác còn phải thoả mãn thêm điều kiện là người không nơi nương tựa mà người đối tượng nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng".  

Trường hợp ông Võ Hoàng Tâm, theo thông tin ông Tâm cung cấp, ông Tâm có cháu ruột là Võ Phước Thành, cha mẹ của cháu ruột của ông hiện còn sống, đang sinh sống và làm nông ở quê. Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì cháu ruột Võ Phước Thành mà ông Tâm đang trực tiếp nuôi dưỡng không thuộc đối tượng không nơi nương tựa nên cháu Thành không được tính giảm trừ là người phụ thuộc cho ông Võ Hoàng Tâm.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục thuế thành phố Cần Thơ đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân