(Website Chính phủ) – Qua Website Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Sang hỏi: “Tôi vốn là một giáo viên THPT tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bắt đầu nhập ngũ từ tháng 2/2005, đến tháng 9/2006 thì xuất ngũ trở về cơ quan cũ công tác. Vậy xin hỏi cơ quan nào đóng bảo hiểm xã hội cho tôi trong thời gian tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự?”. Về vấn đề này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có công văn số 2583/BHXH-CĐCS trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 29/LB-TT ngày 21/11/1995 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Quốc phòng – Nội vụ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân, ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ quy định đối tượng là hạ sỹ quan, binh sỹ (hưởng sinh hoạt phí) thuộc Quân đội nhân dân trong thời gian tại ngũ được quân đội đóng bảo hiểm xã hội để giải quyết hai chế độ: trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất. Khi xuất ngũ được quân đội giải quyết trợ cấp xuất ngũ theo Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Sang có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 2/2005 đến tháng 9/2006, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ tiếp tục công tác (trước khi nhập ngũ ông Sang đã có hai năm là giáo viên phổ thông trung học). Với quy định trên, thời gian ông Sang thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu là hạ sỹ quan, binh sỹ đã được quân đội đóng bảo hiểm xã hội để giải quyết 2 chế độ bảo hiểm xã hội (trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất) khi xuất ngũ về cơ quan cũ sẽ được quân đội giải quyết chế độ trợ cấp xuất ngũ. Vì vậy, thời gian được tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau này đối với ông Sang bao gồm thời gian là giáo viên, có đóng bảo hiểm xã hội trước khi nhập ngũ cộng với thời gian sau khi xuất ngũ làm việc trở lại và có đóng bảo hiểm xã hội.

Ban Bạn đọc-Đối ngoại