(Chinhphu.vn) - Bà Phan Thị Thanh Hường (baohung05@...) công tác tại Huyện ủy, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo hệ số lương 2,34. Từ tháng 1/2012, bà Hường nghỉ thai sản, cũng trong tháng 1/2012, bà được tăng lương lên bậc 2, hệ số 2,67. Tuy nhiên BHXH vẫn tính trả chế độ nghỉ thai sản của bà theo hệ số lương 2,34.

Bà Hường muốn biết, BHXH chi trả chế độ nghỉ thai sản cho bà như vậy có đúng không? Trong thời gian bà nghỉ sinh con, cơ quan có trả lương cho bà theo bậc lương mới được tăng không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời bà Hường như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật BHXH và Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, được hướng dẫn tại điểm 4, Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp bà Phan Thị Thanh Hường đã đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, với mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc là mức lương hệ số 2,34. Theo đó, trong thời gian nghỉ sinh con từ tháng 1/2012 đến hết tháng 4/2012, bà Hường được Cơ quan BHXH chi trả chế độ nghỉ sinh con bằng 4 tháng lương với mức lương hệ số 2,34 là đúng quy định.

Trong thời gian nghỉ sinh con, tháng 1/2012, bà Hường được nhận được quyết định nâng lương lên bậc 2, hệ số 2,67. Nhưng từ tháng 1/2012 đến hết tháng 4/2012, bà Hường được hưởng chế độ thai sản do cơ quan BHXH chi trả và nghỉ không đến cơ quan làm việc, do đó cơ quan không trả lương cho bà thời gian này.

Thời gian bà Hường nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này bà Hường và cơ quan không phải đóng BHXH.

Sau thời gian nghỉ sinh con, khi trở lại làm việc bà sẽ được cơ quan trả lương bậc 2, hệ số 2,67. Thời điểm bà Hường có quyết định nâng bậc 2 (tháng 1/2012) được dùng làm căn cứ tính thời gian xét nâng bậc lần sau cho bà.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Chế độ thai sản