(Chinhphu.vn) - Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị đã giải đáp câu hỏi của ông Nguyễn Công Chức về chế độ, chính sách đối với sỹ quan nghỉ hưu, áp dụng theo Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Công Chức (thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) sinh năm 1958, nhập ngũ tháng 11/1977. Từ ngày 1/11/2008 ông Chức được nghỉ chờ hưu, tháng 1/2009 ông Chức nhận quyết định nghỉ hưu. Trước khi nghỉ hưu, ông Chức công tác tại Ban Quân huấn, phòng Tham mưu Sư đoàn 365, Quân Chủng Phòng không - Không quân.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Chức đề nghị cơ quan chức năng giải đáp: Ông có được hưởng chính sách theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP  ngày 23/2/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sỹ quan thôi phục vụ tại ngũ; sỹ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sỹ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng không?

Giải đáp câu hỏi của ông Chức, Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị cho biết, ông Chức nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng từ tháng 1/2009. Do vậy, ông Chức thuộc đối tượng được áp dụng thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP.

Bởi, theo quy định, Nghị định số 21/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2009 và các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1/7/2008.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Cục Chính sách, các chế độ, chính sách quy định trong Nghị định đều gắn với đối tượng và điều kiện cụ thể, nhưng trong đơn ông Chức không nêu rõ chế độ, chính sách muốn hỏi nên Cục Chính sách không đưa ra câu trả lời cụ thể về trường hợp của ông.

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan nghỉ hưu

Sĩ quan nghỉ hưu quy định tại Điều 36, điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần, gồm: Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế; Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Chế độ trợ cấp một lần được hưởng gồm: 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

(Điều 2 Nghị định 21/2009/NĐ-CP)

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc