(Chinhphu.vn) - Quy định mới, chi tiết việc thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã (CAX) về khung, số lượng Phó trưởng CAX, Công an viên, tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, trang phục, phù hiệu, chế độ, chính sách... sẽ có hiệu lực từ ngày 25/10/2009.

 Cả nước hiện có 105.361 công an xã.

Theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009, mỗi xã được bố trí 1 Phó trưởng CAX; mỗi thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương được bố trí 1 CA viên.

Riêng đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 được bố trí không quá 2 Phó trưởng CAX; đối với thôn, xóm, làng, ấp... thuộc những xã này được bố trí không quá 2 CA viên.

Trụ sở hoặc nơi làm việc của CAX được bố trí không quá 3 CA viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày.

Trưởng CAX, Phó trưởng CAX được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của CA cấp tỉnh hoặc các trường Trung học Cảnh sát nhân dân, Trung học An ninh nhân dân.

Chế độ, chính sách đối với CAX

CAX được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; thực hiện BHXH và BHYT theo quy định.

Trưởng CAX có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng.

CAX có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng (mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu đối với Trưởng CAX) thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

Khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, CAX được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần lương tối thiểu chung.

Trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Để được xem xét, tuyển chọn vào CAX, phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trưởng CAX phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ CAX (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận);

c) Trưởng CAX, Phó trưởng CAX phải là người đã học xong chương trình trung học phổ thông trở lên; CA viên phải là người đã tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên;

Đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa không có đối tượng tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn học vấn theo quy định trên thì trình độ học vấn có thể thấp hơn nhưng cũng phải là người đã học xong chương trình tiểu học trở lên;

d) Có khả năng thực hiện nhiệm vụ và có đơn tự nguyện tham gia CAX.

Phương Mai

(Nguồn: Nghị định 73/2009/NĐ-CP)