Kính gửi: Cơ quan chức năng! Tôi là giáo viên tại huyện nghèo. Tôi đi làm được 8 năm và hưởng chế độ phụ cấp thu hút được 5 năm. Hiện tại tôi đã hết thời gian hưởng phụ cấp thu hút thì tôi có còn được hưởng chế độ này theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không? Xin trân trọng cảm ơn./.

Kính gửi: Cơ quan chức năng! Tôi là giáo viên tại huyện nghèo. Tôi đi làm được 8 năm và hưởng chế độ phụ cấp thu hút được 5 năm. Hiện tại tôi đã hết thời gian hưởng phụ cấp thu hút thì tôi có còn được hưởng chế độ này theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không? Xin trân trọng cảm ơn./.