(Chinhphu.vn) - Kiểm soát viên không chuyên trách được hưởng chế độ thù lao theo công việc và thời gian làm việc. Mức thù lao do công ty xác định không quá 20% tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định.

Bà Trương Thanh Tâm đang làm Kiểm soát viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nay được UBND tỉnh Cà Mau phân công kiêm kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Tâm hỏi: Ngoài lương ở Công ty cũ liệu bà có được hưởng lương hoặc phụ cấp ở Công ty mới không?

Trả lời câu hỏi này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì Kiểm soát viên không chuyên trách được hưởng chế độ thù lao theo công việc và thời gian làm việc.

Mức thù lao do công ty xác định không quá 20% tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định của Nhà nước.

Vì vậy, đối với trường hợp bà Trương Thanh Tâm là Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau, nay được UBND tỉnh Cà Mau phân công kiêm Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau thì được hưởng thêm thù lao do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau chi trả theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên và quy chế trả lương của công ty.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc