Kính gửi quý cơ quan, theo tôi được biết, theo quy định mới, người lao động nữ sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng. Vậy tôi sinh con vào ngày 17/10/2012 thì có được nghỉ thai sản 6 tháng không? Nếu được thì BHXH có thanh toán tiền cho 2 tháng còn lại không? Chân thành cảm ơn.
Kính gửi quý cơ quan, theo tôi được biết, theo quy định mới, người lao động nữ sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng. Vậy tôi sinh con vào ngày 17/10/2012 thì có được nghỉ thai sản 6 tháng không? Nếu được thì BHXH có thanh toán tiền cho 2 tháng còn lại không? Chân thành cảm ơn.