(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó, sau đó chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Công ty cổ phần May Hải Nam (Hà Nội) về chế độ trợ cấp thôi việc đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Lộc, có thời gian làm việc ở Công ty từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2011 và trước đó đã làm việc tại 3 doanh nghiệp khác nhau.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/1995 khi Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó, sau đó chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lộc có thời gian làm việc ở Công ty cổ phần Hải Nam từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2011 chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty cổ phần May Hải Nam có trách nhiệm thanh toán trợ cấp thôi việc đối với thời gian bà Lộc thực tế làm việc tại Công ty này. Cách tính trả trợ cấp thôi việc cụ thể thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003, Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đối với thời gian từ tháng 1/1997 đến tháng 4/2008 (trước khi làm việc tại Công ty cổ phần May Hải Nam), bà Lộc làm việc tại 3 doanh nghiệp khác nhau thì khi thôi việc ở từng doanh nghiệp, hai bên có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại thời điểm thôi việc. Công ty cổ phần May Hải Nam không có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: hợp đồng lao động , thôi việc