Người thờ cúng liệt sỹ được hưởng chế độ trợ cấp mỗi năm một lần theo chế độ chính sách là được bao nhiêu tiền một năm?

Người thờ cúng liệt sỹ được hưởng chế độ trợ cấp mỗi năm một lần theo chế độ chính sách là được bao nhiêu tiền một năm?