(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Tuấn (tazanbl@...) có bác ruột là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Bà nội ông là mẹ Việt Nam anh hùng, hiện sống cùng gia đình ông. Vậy, gia đình ông Tuấn có được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 quy định: Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ;

- Vợ hoặc chồng;

- Con;

- Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh này, đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 8 Điều 1 của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2012, các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

- Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

- Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân (bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ) thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;

- Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;

- Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà;

- Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;

- Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Trường hợp ông Đặng Tuấn có bác ruột là liệt sĩ, bà nội ông Tuấn là mẹ đẻ liệt sĩ đã được Nhà nước cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”. Bà nội ông Tuấn sống chung với ông Tuấn trong một hộ gia đình (ở cùng địa chỉ, cùng sổ hộ khẩu) thì gia đình ông Tuấn là gia đình liệt sĩ.

Trong gia đình liệt sĩ, các thân nhân bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ là đối tượng hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 nêu trên.

Sau khi bà nội ông Tuấn (mẹ liệt sĩ) chết và liệt sĩ không có vợ, con thờ cúng, mà ông Tuấn được đại diện họ tộc giao nhiệm vụ thờ cúng liệt sĩ, thì ông Tuấn được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần; nếu ông Tuấn là người tổ chức mai táng bà nội (mẹ liệt sĩ) thì được nhận mai táng phí và được hưởng một khoản trợ cấp.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin, bài liên quan:

Đối tượng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng

Giải đáp về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Chế độ với thân nhân của người có công đã chết

Điều kiện trợ cấp vợ liệt sỹ tái giá 

Từ khóa: chế độ , trợ cấp hàng tháng , thân nhân liệt sỹ