(Chinhphu.vn) -  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định nếu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thì đến năm 2015 có thể cơ bản chấm dứt được tình trạng bố trí dàn trải.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mục tiêu của Đề án tái cấu trúc đầu tư công là ngăn chặn việc bố trí vốn dàn trải, kém hiệu quả, có chế tài bố trí vốn tập trung hơn và xác định trách nhiệm của người quyết định đầu tư mà không cân đối nguồn lực gây nợ đọng và hiệu quả thấp, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu tại diễn đàn Quốc hội chiều 30/5.

Trong khi đó, Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định tương đối chặt chẽ vấn đề này, giải quyết được mối quan hệ giữa phân cấp và quyền tự chủ; lựa chọn bố trí công trình đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương với sự đảm bảo kiểm soát của Trung ương. Từ đó từng bước khắc phục tình trạng địa phương thì quyết định đầu tư, Trung ương bố trí vốn nên bị dàn trải rất nhiều.

“Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg, chúng tôi báo cáo Quốc hội là đến nay (bố trí kế hoạch năm 2013) có đến hơn 96,5% số vốn do Trung ương kiểm soát đã thực hiện đúng Chỉ thị 1792, đó là đầu tư tập trung và không dàn trải, mà theo thứ tự ưu tiên”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói.

Đối với việc chuyển bố trí vốn đầu tư hằng năm sang bố trí cho kế hoạch trung hạn 3-5 năm, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết ngay khi vào nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã thông qua kế hoạch bố trí vốn 4 năm liền từ 2012-2015, đồng thời Quốc hội thông qua vốn trái phiếu Chính phủ cho từng công trình. Do đó, các bộ, ngành, địa phương rất chủ động trong việc bố trí vốn, đến nay nhiều công trình sắp hoàn thành.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định: “Hiện chúng tôi đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch trung hạn 3 năm của tất cả các địa phương để công khai cho các bộ, ngành, địa phương biết kế hoạch ngân sách Nhà nước và phân bổ vốn cho từng lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương… Điều này tạo ra sự chủ động và sử dụng có hiệu quả bởi các bộ, ngành, địa phương biết mình có bao nhiêu tiền trong 3 năm tới nên họ sẽ không bố trí vốn dàn trải, đặc biệt hạn chế tối đa cơ chế xin-cho và không cần phải xin-cho nữa. Việc này sẽ ngăn chặn được tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này”.

Lê Sơn