(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Công  ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Tại khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động quy định: Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có).

Theo trình bày của Công ty, tại thời điểm ngày 1/12/1998, khi thành lập hợp danh DMC-FER, người lao động đã thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Xe đạp-Xe máy Đống Đa Hà Nội để chuyển sang làm việc tại hợp danh thì về nguyên tắc, Công ty Xe đạp-Xe máy Đống Đa Hà Nội (nay là Công  ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất) có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho những người lao động trên trong thời gian họ làm việc cho công ty theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 198-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

Trong đó, tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 197-CP của Chính phủ là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền trước khi sự việc xảy ra, gồm lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ và phụ cấp chức vụ (nếu có).

Trường hợp, trước đây Công ty Xe đạp-Xe máy Đống Đa Hà Nội chưa giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động thì đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thống Nhất căn cứ quy định nêu trên để giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty Xe đạp-Xe máy Đống Đa Hà Nội.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: trợ cấp thôi việc