Từ khóa: Chính phủ , phiên thường kỳ , tháng 1/2012