(Chinhphu.vn) - Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức được phát động vào ngày 12/4. Thời gian thi viết chính thức bắt đầu từ thời điểm phát động Cuộc thi và kết thúc vào ngày 31/10/2012.

Bài dự thi viết của các tác giả là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách.... và phải chuyển tải được một trong các nội dung dưới đây:

1. Những nhân tố hình thành, quyết định  mối quan hệ hữu nghị đặc biệt   Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam.

2. Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

3. Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam.

4. Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam.

5. Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  ngày nay.

6. Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua.

7.  Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

8. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử  của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

9. Những cảm nghĩ về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

10. Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

11.  Tại sao hai dân tộc Việt Nam – Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

Bài dự thi viết sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 4000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết. Trong bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại. Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Thời hạn nộp bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, thành phố là ngày 30/9/2012. Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên (căn cứ vào dấu Bưu điện).

Nơi nhận bài dự thi: gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, thành phố qua Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ (Nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác).

Đối với bài dự thi của cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang gửi về: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an)

- Thời hạn  gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương là ngày 31/10/2012 (căn cứ vào dấu bưu điện).

Nơi nhận bài dự thi:

Tạp chí Tuyên giáo – 49 Phan Đình Phùng – Hà Nội.

Điện thoại: 080.44374 – 080.44511

Fax: 04.37330967. E-Mail tctg@tuyengiao.vn