(Chinhphu.vn) - TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có một số phân tích sâu thêm về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 10/5.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Ảnh: VGP/Huy Thắng

Phóng viên: Từ góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, xin ông cho biết phản hồi của doanh nghiệp về Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ?

TS. Vũ Tiến Lộc: Nghị quyết 13 được ban hành cho thấy Chính phủ đã nắm bắt sát sao tình hình, sẵn sàng quan tâm chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nguồn ngân sách có hạn đồng thời vẫn phải thực hiện những mục tiêu chung là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…

Quan điểm hết sức quan trọng trong gói giải pháp này là gắn việc giải quyết khó khăn nhất thời của doanh nghiệp với yêu cầu về tái cấu trúc. Đây là thời điểm rất tốt đề rà soát lại, phân bổ lại nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc hoãn, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực phát triển. Không chỉ có các doanh nghiệp được hưởng lợi ích trực tiếp từ chính sách này mà còn có các doanh nghiệp được hưởng lợi ích gián tiếp thông qua quan hệ mua bán đầu vào, đầu ra, do đó, gói giải pháp này sẽ có tác động lan tỏa.

Các giải pháp được đưa ra là đồng bộ, nhưng quá trình tổ chức thực hiện cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh, các doanh nghiệp đang rất cần tiếp sức kịp thời. Do đó, việc đẩy nhanh các giải pháp đề ra, đảm bảo công khai minh bạch, đơn giản hóa thủ tục là vấn đề đặc biệt lưu tâm.

Thực tế, hiện nay các doanh nghiệp gặp khó trong việc chi phí đầu vào cao và đầu ra tiêu thụ khó khăn, hàng tồn kho tăng. Vì vậy, biện pháp lần này triển khai tương đối đồng bộ, trong đó, có nhiều điểm liên quan đến giảm chi phí, hoãn, giãn giảm thuế, phí, tiền thuê đất, giúp doanh nghiệp giảm chi phí.

Về thị trường đầu ra, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia… nếu thực hiện tốt, thì áp lực về đầu ra của doanh nghiệp sẽ được giải tỏa.

Tôi cho rằng, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ giới hạn, đóng khung trong Nghị quyết 13, mà căn cứ vào phản hồi của doanh nghiệp để tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ bổ sung.

Phóng viên: Xin ông phân tích thêm những kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay?

TS: Vũ Tiến Lộc: Doanh nghiệp cũng mong muốn được xem xét khả năng mở rộng phạm vi giảm, giãn hoặc hoãn thuế giá trị gia tăng (VAT), từ đó giảm giá, kích thích tiêu thụ, có thêm lực cầu, giải quyết hàng hóa tồn kho. Trên cơ sở động thái kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thành công, có thể đẩy nhanh hơn tiến độ hạ lãi suất.

Về góc độ hỗ trợ về vốn, cần sớm thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, để tạo ra nguồn vốn lớn hơn, ủy thác các ngân hàng thương mại cho đối tượng doanh nghiệp này vay, hệ thống quỹ bảo lãnh tín dụng ở các địa phương cũng cần được mở rộng.

Cần điều chỉnh lộ trình tăng các loại phí, các loại giá vật tư cơ bản đầu vào, giãn lộ trình tăng giá điện, than, xăng dầu…, tránh áp dụng thêm loại phí mới như phí để hạn chế phương tiện giao thông trong bối cảnh hiện nay.

Doanh nghiệp cũng mong muốn đẩy nhanh tiến độ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 20%.

Các biện pháp phi tài chính cũng đóng vai trò quan trọng, cụ thể, việc cải cách thủ tục hành chính, không hẳn cần chi phí lớn, nhưng rất cần tinh thần thực sự đồng hành, trách nhiệm cao, sát cánh cùng doanh nghiệp giải quyết khó khăn vướng mắc.

Ngoài ra, cần sớm công bố định hướng về tái cấu trúc nền kinh tế, để doanh nghiệp nhanh chóng định vị lại mình, thay đổi chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư và quản trị. Khi có định hướng của Chính phủ, các doanh nghiệp có thể xác định rõ hơn hướng đi, đảm bảo gắn kết những nỗ lực ngắn hạn để giảm chi phí, duy trì sản xuất với những nỗ lực dài hạn trong việc tái cấu trúc hướng tới cơ cấu kinh doanh hiệu quả hơn.

Mong muốn của doanh nghiệp luôn là được hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ phía nhà nước, nhưng tôi cho rằng doanh nghiệp vẫn phải xác định phát huy nội lực là quan trọng.

Phóng viên: VCCI sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình thế nào trong việc phối hợp, nâng cao hiệu quả hỗ trợ cũng như gia tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp?

TS: Vũ Tiến Lộc: Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động đối thoại giữa các cơ quan Chính phủ, các ngân hàng với các doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn, kịp thời kiến nghị các giải pháp hỗ trợ.

VCCI cũng tăng cường các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến đầu tư, tham gia ý kiến về đề án tái cấu trúc kinh tế, thực hiện chương trình xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời gian tới. Tăng cường chương trình hợp tác với chính quyền các địa phương trong đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ quản trị cho doanh nghiệp…

Huy Thắng ghi