Từ khóa: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm CHDCND Lào