(Chinhphu.vn) – Đây là yêu cầu Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đặt ra với ngành Thanh tra tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 (khu vực phía Bắc).

Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 (khu vực phía Bắc). Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2009: Xử lý nhiều vi phạm hơn trước

Trong năm 2009, ngành Thanh tra đã bám sát và hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ được giao, phát hiện, phòng ngừa và xử lý được nhiều vi phạm hơn các năm trước.

Cụ thể, theo Báo cáo tổng kết, năm 2009, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 3.700 cuộc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, gần 10.010 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và 46.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với trên 820 tập thể, gần 3.200 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 103.405 tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 95 vụ việc.

Cũng qua kết quả thanh tra, đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế là 27.922,77 tỷ đồng, 11.312 m2 nhà, 2.777 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.027,53 tỷ đồng, 1.708 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 235,3 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 17.912 tỷ đồng.

Về công tác tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm qua, Thanh tra Chính phủ đã xử lý 43.830 trong tổng số 44.220 đơn thư tiếp nhận trong đó có 13.693 đơn đủ điều kiện xử lý; còn lại là đơn trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người tố cáo…

Ghi nhận những kết quả nêu trên, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng chỉ rõ một số điểm ngành Thanh tra cần tập trung chỉ đạo, khắc phục như: Triển khai một số nhiệm vụ còn chậm; việc chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp về hoạt động của hệ thống các cơ quan thanh tra chưa thật đồng bộ và chưa thống nhất; chuyển biến trong công tác thanh tra chưa mạnh và đều; số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, tồn động kéo dài còn nhiều; một số kết luận thanh tra còn chưa phản ánh khách quan sự việc…

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Hạn chế tối đa việc ra các kết luận thanh tra phải trình lên lãnh đạo Chính phủ xem xét, quyết định - Ảnh: Chinhphu.vn

Đẩy mạnh thanh tra các lĩnh vực dễ tham nhũng, tiêu cực

Năm 2010 đánh dấu chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của ngành Thanh tra. Vì vậy, việc tạo điểm “nhấn” và chuyển biến rõ rệt hơn trong công tác thanh tra là việc làm thiết thực để chào mừng sự kiện quan trọng nói trên của ngành.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu thời gian tới ngành Thanh tra cần tiếp tục đẩy mạnh thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tài chính…

Ngành cần làm tốt hơn nữa công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở; tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; đồng thời cũng xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng khiếu nại tố cáo gây mất trật tự xã hội và  gây mất đoàn kết nội bộ trong các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng  lưu ý ngành Thanh tra khi thanh tra các vụ việc cần tìm hiểu kỹ bản chất; xem xét một cách thấu đáo vấn đề để ban hành các kết luận thanh tra mang tính khách quan; đảm bảo các kiến nghị xử lý được đưa ra là thích đáng và đúng pháp luật.

"Cần hạn chế tối đa việc ra các kết luận thanh tra phải tiến hành họp bàn nhiều lần, thậm chí phải trình lên lãnh đạo Chính phủ xem xét, quyết định", Phó Thủ tướng nói.

Nguyễn Hoàng